Støtte til formidling og kompetanseutvikling

Formålet med KOROs tilskuddsordning for formidlings- og kompetanseutviklingstiltak er å bidra til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Tilskuddet er rettet mot regionale og lokale fagmiljøer.

Kunsten å utvikle en by gikk av stabelen i Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, 25. og 26. april i fjor. Her fra mingling i lunsjen. Ønsker du å søke om tilskudd til egne formidlings- og kompetanseutviklingstiltak? Søk støtte hos KORO. Se lenken nederst i saken her. Foto: Niklas Hart

Kunstnere, kuratorer, kunstsentre, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innenfor fagfeltet kan søke tilskudd til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak (foredrag, kurs, seminar, konferanser, publikasjoner m.m.) som bidrar til faglig utvikling og formidling av ny kunnskap. Maksimalt søknadsbeløp er 100.000 kroner. Søkerens egenandel må være på minst 20 % av totalbudsjettet. Egeninnsats kan innberegnes i beløpet.

Sluttrapport med budsjett, regnskap og dokumentasjon sendes KORO via elektronisk sluttrapportskjema (Sett inn lenke) innen tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. Ved behov kan deler av innvilget tilskudd utbetales før tiltaket er avsluttet, etter skriftlig anmodning med begrunnelse fra søker.

Søknader om tilskudd til kunstfaglige formidlings- og kompetanseutviklingstiltak behandles fortløpende. Behandlingstid vil være fra 2-4 uker.

Dersom tilskuddsmottakeren bryter vilkårene for tildeling, har KORO anledning til å trekke støtten, eventuelt kreve at støtten blir helt eller delvis tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottakerens andel i prosjektet reduseres etter at KORO har gitt tilsagn, kan tilsagnet fra KORO revurderes, eventuelt bortfalle.

For at KORO skal behandle søknaden, må alle obligatoriske opplysninger registreres.
Det er ikke mulig å lagre søknaden underveis i utfyllingen, og vi anbefaler derfor at du har alle relevante opplysninger klare på forhånd. Alle dokumenter som skal lastes opp, må være ferdigstilt i disse formatene: PNG, JPG, eller PDF. Maks 10 MB per vedlegg, ellers får du ikke sendt søknaden.