Tildelingsrunde 10. 2017 – 2019 (LES)

Fagkomité: Marie Buskov, Ole Martin Lund Bø, Susanne Østby Sæther og Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Gjennomføringsperiode: 2017-2019
Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner
12 institusjoner har fått tildelt kunst:
Sunnmøre tingrett, Ålesund
Halden tingrett
Ofoten tingrett, Narvik
Trygderetten, Oslo
Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold
Norges Handelshøyskole (NNH), Servicebygget, Bergen
Ambassaden i Bamako, Mali
NATO-delegasjonen i Brussel
Tolldirektoratet, Oslo
Konkurransetilsynet, Bergen og
Riksteatret, Oslo