Tildelingsrunde 5. 2007-2009 (LES)

Kunstkomité: Kathrine Giæver, Annette Kierulf, Anders Tomren samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Gjennomføringsperiode: 2007-2009
9 institusjoner har fått tildelt kunst:
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politiets utlendingsenhet, Trandum internat
Gjøvik tingrett
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Finnmark skattekontor
Jæren tingrett
Ambassaden i Abu Dhabi
Asker og Bærum politidistrikt

KORO arbeider med å publisere alle prosjektene i samlingen. Inntil videre kan du lese om de andre kunstprosjektene i denne tildelingsrunden i publikasjonen «Hva kan kunst i offentlige rom være?» som ble utgitt for å formidle disse.