Tildelingsrunde 6. 2010-2011 (LES)

Kunstkomité: Elisabeth Byre, Harald Fenn, Anders Smebye samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Gjennomføringsperiode: 2010-2011
Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner
9 institusjoner har fått tildelt kunst:
Hedmark politi, Hamar
Sogn og Fjordane politi, Florø
Ila fengsel
Kunsthøgskolen i Oslo
Juss-bygget, Universitetet i Bergen
HF-bygget, Universitetet i Bergen
Høgskolen i Østfold, avd. ingeniørfag, Fredrikstad
Patentstyret, Oslo
Den norske embetsboligen i Al Ram, Jerusalem