Tildelingsrunde 8. 2013-2015 (LES)

Kunstkomité: Jan Christensen, Yngvild Færøy og Gerd Elise Mørland / Kari Brandtzæg samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Gjennomføringsperiode: 2013-2015
Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner
10 institusjoner har fått tildelt kunst:
Bodø politi, Bodø
Norsk kulturråd, Oslo
Norges forskningsråd, Oslo
Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger
Østfold politi, Sarpsborg
Datatilsynet, Oslo
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo
Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer
Gran og Lunner lensmannskontor, Gran
Volda og Ørsta lensmannskontor, Ørsta