Elisabeth Tetens Jahn

Seniorrådgiver, kunstseksjonen
450 33 233

Leder arbeidet med kunst til statlige institusjoner i private leiebygg og eldre statsbygg (LES-ordningen). I tillegg har hun ansvar for gjennomføring av flere store kunstprosjekter i statlige nybygg, blant annet ferdigstilte Halden fengselRegjeringsbygget R6 og pågåendeCampus Ås, samt andre offentlige bygg, blant annet nye Stavanger universitetssjukehus (SUS 2023).

Elisabeth Tetens Jahn har jobbet med samtidskunst siden 1990 og med kunst i offentlige rom-feltet siden 2002. Hun har tidligere bl.a. vært leder for Kunstnernes Informasjonskontor og ansvarlig redaktør for Norsk Kunstårbok/Norwegian Art Yearbook. Hun har studert kunsthistorie og italiensk språk og litteratur ved hhv. Odense og Københavns universitet.