Marte Danielsen Jølbo

Kurator, kunstseksjonen
959 27 951

Kurator for flere av KOROs kunstprosjekter og prosjektleder for det store kunstprosjektet på Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo.

Marte Danielsen Jølbo har bakgrunn som kurator, skribent og redaktør. Hun har lenge jobbet i det selvorganiserte feltet, hvor hun var medstifter av Another Space – prosjektrom og forlag for kunst og arkitektur, og av publiseringsplattformen og residency-programmet Contemporary Art Stavanger. Hun har vært kurator, redaktør og produsent for en rekke utstillinger, publikasjoner og kunstprosjekter i Norge og internasjonalt. Jølbo har en mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet.