Koro på idrettshøyskolen

Om opphavsrett

Om bruk av kunstverk og fotografier fra KORO

Tillatelse til gjengivelse av kunstverkene er innhentet fra rettighetshaverne og BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Kunstverkene er vernet iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Kunstverk må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for allmenheten, digitalt eller analogt, uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO.

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

De fleste fotografier av kunstprosjekter på KOROs side er høyoppløselige og kan lastes ned direkte av journalister. Husk at all bruk av bilder av kunstverk også må avklares med BONO.

Ved spørsmål om konkrete prosjekter kan du gjerne ta direkte kontakt med den ansvarlige rådgiveren i KORO. Er du i tvil om hvem som er rett person, kan du henvende deg til kommunikasjonssjef Åsne Hjukse.