Høgskolen i Volda, MedieVolda

I regi av Statsbygg er et nytt bygg for medieutdanningen ved Høgskolen i Volda i ferd med å reises. KORO er igang med å utvikle et kunstprosjekt til det nye campus-bygget.

MedieVolda, Høgskolen i Voldas nye mediabygg. Illustrasjon: LINK arkitektur.

Om prosjektet

Høgskolens medieutdanning har behov for tidsriktige fasiliteter og det nye bygget vil primært inneholde undervisningsarealer og kontorer.

MedieVolda får en sentral beliggenhet på campus da bygget vil innlemme den sentrale gangaksen på området. Bygget vil dermed bli en kommunikasjonsåre både for ferdselen på campus og som trafikkakse for sentrale deler av Volda by. MedieVolda vil bli på totalt 3 885 kvm.

KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt til de nye fasilitetene. Ytterligere informasjon om valg av kunstnerisk uttrykk og kunstner vil bli publisert når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse i 2021.

Detaljer

Adresse

Joplassvegen 11, 6103 Volda

Planlagt ferdigdato

31.05.2021

Kunstfaglig prosjektleder

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Kurator

Hege Tapio , KORO, utvalgets leder

Mottakerrepresentant

Janne Heggvoll , Høgskolen i Volda/HVO
Gunnar Schelderup Strøm , Høgskolen i Volda/HVO

Mottakerinstans

Niels Jørgen Andreasen , Prosjektleder/koordinator byggeprosjekt, Høgskolen i Volda/HVO

Aritekt

Gunnar Næss , LINK arkitektur

Prosjektleder

Jens Kristian Hersløv , Statsbygg

Arkitektkontor

LINK arkitektur AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg