UiO, Livsvitenskapsbygget

Det nye bygget for livsvitenskap ved Universitet i Oslo blir Norges største forskning- og undervisningsbygg. Her skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse samfunnsutfordringer innen helse og miljø. KORO er i gang med å utvikle kunstprosjekt for bygget.

UiO Livsvitenskapsbygget, Illustrasjon: Ratio arkitekter.
UiO Livsvitenskapsbygget, Illustrasjon: Ratio arkitekter.

Om prosjektet

I februar 2019 tok statsminister Erna Solberg det første spadetaket på Livsvitenskapstomta i Gaustadbekkdalen. Livsvitenskapsbygget på 66 700 m2 blir Norges største enkeltstående universitetsbygg, og hjem for et vitalt og tverrfaglig forskningsmiljø. Ved å samle kjemi, farmasi og livsvitenskap i et felles anlegg vil det skapes møteplasser for studenter, stipendiater, postdoktorer og forskere fra hele UiO og ansatte ved andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv innen livsvitenskap. Livsvitenskapsbygget blir et såkalt konseptbygg planlagt ut fra et konvergensprinsipp for utstrakt tverrfaglig samarbeid. Realfag og medisin vil stå i sentrum, og bygget skal tilrettelegge for denne nye tilnærmingen til forskning og undervisning.

Kunstprosjektet ledes av KOROs kuratorteam Elin Olaussen, Karen Tandberg, Thomas Hestvold og Marte Danielsen Jølbo.

 

Detaljer

Adresse

Gaustadbekkdalen nord
0851 OSLO

Planlagt ferdigdato

31.12.2024

Prosjektansvarlig

Marte Danielsen Jølbo , KORO

Kurator

Elin Maria Olaussen
Karen Christine Tandberg
Thomas Hestvold
Marte Danielsen Jølbo , KORO

Mottakerrepresentant

Geir Ove Solheim , UiO

Arkitekt

Randi Mandt , Ratio arkitekter

Byggherre

Hans Thomas Holm , Statsbygg

Tilgjengelighet

Offentlig

Program

Kunst til statens nybygg

Milepæler

17.08.2018


Oppdragsbrev fra Statsbygg

25.01.2019


Innstilling kuratorer