KOROs konferanse «Kunsten å utvikle en by» i Hovinbyen

Støtte til formidling og kompetanseutvikling

KORO støtter formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom. Vi behandler søknader fortløpende og det er ingen søknadsfrist. Søk nå!

Kunstnere, kuratorer, kunstsentre, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører innenfor fagfeltet kan søke om støtte til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som f.eks. foredrag, kurs, seminarer, konferanser eller publikasjoner. Det er ingen søknadsfrist, og søknader blir behandlet fortløpende. Behandlingstid vil være fra to til fire uker. 

Maksimalt søknadsbeløp er 100.000 kroner. Søkerens egenandel må være på minst 20 % av totalbudsjettet. Egeninnsats kan innberegnes i beløpet. 

For at KORO skal behandle søknaden, må alle obligatoriske opplysninger registreres. 
Det er ikke mulig å lagre søknaden underveis i utfyllingen, så vi anbefaler at du har alle relevante opplysninger klare på forhånd. Alle dokumenter som skal lastes opp, må være ferdigstilt i disse formatene: PNG, JPG, eller PDF. Vedleggene kan ikke overstige 10 MB per vedlegg, ellers vil du ikke få sendt søknaden. 

Sluttrapport med budsjett, regnskap og dokumentasjon sendes KORO via elektronisk sluttrapportskjema innen tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. Ved behov kan deler av innvilget tilskudd utbetales før tiltaket er avsluttet, etter skriftlig anmodning med begrunnelse fra søker. 

Dersom tilskuddsmottakeren bryter vilkårene for tildeling, har KORO anledning til å trekke støtten, eventuelt kreve at støtten blir helt eller delvis tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottakerens andel i prosjektet reduseres etter at KORO har gitt tilsagn, kan tilsagnet fra KORO revurderes, eventuelt bortfalle.