KORO søker to utvalgsmedlemmer

Utvalgsmedlemmene som skal være med på å fordele midlene fra KOROs Lokalsamfunnsordning i 2020 og 2021.

KOROs prosjektstøtte for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen – har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. I 2020 skal KORO fordele 10 millioner kroner i prosjektstøtte. Les mer om ordningen her.

KORO søker to utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene fra ordningen i 2020 og 2021. Oppdraget består i å vurdere søknader og utarbeide en begrunnet innstilling i samarbeid med utvalgets øvrige medlemmer fra KOROs kunstseksjon. Arbeidsmengden beregnes til cirka én arbeidsuke pr. år. Arbeidet skjer vanligvis i løpet av februar/mars måned. Oppdraget honoreres i henhold til gjeldende konsulentsats.  

I sammensetningen av utvalget vil det legges vekt på at medlemmenes kunnskap til sammen representerer ulike fagfelt relatert til ordningens formål. Utvalgets medlemmer må være godt orientert om nasjonal og internasjonal samtidskunst. Det er en fordel om søkerne har erfaring med produksjon av kunst i offentlige rom og/eller arbeid med kunst i stedsutviklingsprosesser. 

Kort motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no innen 1. februar.