Bli kjent med kunsten nær deg
Vis kunst i nærheten


Notice: wrapper ble kalt feil. Card parameter classes should be an array. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 2.5.0.) in /sites/koro.dev04.dekodes.no/files/public/wp/wp-includes/functions.php on line 5311

Notice: wrapper ble kalt feil. Card parameter classes should be an array. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 2.5.0.) in /sites/koro.dev04.dekodes.no/files/public/wp/wp-includes/functions.php on line 5311

Notice: wrapper ble kalt feil. Card parameter classes should be an array. Vennligst se Feilsøking i WordPress for mer informasjon. (Denne meldingen ble lagt i versjon 2.5.0.) in /sites/koro.dev04.dekodes.no/files/public/wp/wp-includes/functions.php on line 5311

Oppdrag og tilskudd

Søk kunstner- eller kuratoroppdrag

Alle aktuelle oppdrag lyses ut på våre nettsider

Les mer

Søk støtte

KOROs prosjektstøtteordning, Lokalsamfunnsordningen (LOK) har søknadsfrist en gang i året, normalt 1. februar

Les mer

Søk om kunst til arbeidsplassen

Statlige virksomheter som holder til i leide eller eldre bygninger, kan også søke om kunst fra KORO

Les mer