Oppdrag og tilskudd

Søk kunstner- eller kuratoroppdrag

Alle aktuelle oppdrag lyses ut på våre nettsider

Les mer

Søk støtte

KOROs prosjektstøtteordning, Lokalsamfunnsordningen (LOK) har søknadsfrist en gang i året, normalt 1. februar

Les mer

Søk om kunst til arbeidsplassen

Statlige virksomheter som holder til i leide eller eldre bygninger, kan også søke om kunst fra KORO

Les mer