Sametinget, tilbygg

Den finsk-samiske kunstneren Outi Pieski har laget tekstil-installasjonen Leagi vuoigna/Spirit of the Valley, montert i taket i det nye tilbygget til Sametinget. Det er også etablert en egen Kåre Kivijärvi-fløy i forbindelse med ombyggingen, hvor Sametingets Kivijärvi-samling er trykket opp, rammet inn og montert i sammenheng.

Fra de store banker, Kåre Kivijärvi.

Om prosjektet

Stein Halvorsen Arkitekter har tegnet både hovedbygget og tilbygget, som har gitt Sametinget flere kontorplasser og nye grupperom til plenumsmøter. Det nye bygget kobles sammen med det eksisterende Sametingsbygget ved hjelp av en gangpassasje. Tilbygget ligger lavt i terrenget og kjennetegnes av en lang korridor med overlys. Gjennom den glasskledde endeveggen har man utsikt over Karasjok by og elven Karasjohka. På samme måte som i hovedbygget, er arkitekturen her i nær forbindelse med lokale naturforhold. Den utstrakte Finnmarksvidda tillater at en kan se virkelig langt, en mulighet man ikke har mange steder i Norge. Vidda har inspirert Halvorsen til å benytte seg av det såkalte «omvendte perspektiv» i arkitekturen. I tilbyggets arkitektur manipuleres oppfattelsen av avstand slik at det føles som om forholdet mellom inngang og endevegg i glass skifter markant ettersom hvor en står. Med endeveggen i ryggen føles det kort til trappen og inngangspartiet, mens en fra inngangspartiet opplever den samme avstanden som mye større.

Den finsk-samiske kunstneren Outi Pieskis nyproduserte verk spiller også på utsyn og erfaring. Hennes installasjon av trådrysjer og metallstenger henger ned som en «uro» fra overlystaket, og de bevegelige tekstilene bringer noe levende og taktilt inn i bygget. Med en stram henvisning til den samiske folkedraktens sjal, nærmere bestemt sjalets v-form, dannes det henholdsvis opake og transparente mønster som forandres ettersom hvor man er i bygget.

En av Norges viktigste kunstnere, Kåre Kivijärvi, er representert i Sametingets samling med to av sine hovedverk. De originale fotografiene Fra de store banker (1994/1972) og Portrett Nesseby (1972) måtte tas ned av veggen i resepsjonsområdet knapt ett år etter at de kom på plass i Sametinget, på grunn av skader i fotopapiret. De er nå trykket opp igjen og rammet inn på nytt, og montert i tilbyggets største grupperom hvor de ikke utsettes for direkte sollys. Her henger de sammen med seks sentrale fotografier av Kivijärvi, fra serien han lagde i 1966 om kvinnelige skoltesamer.

Detaljer

Adresse

Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok

Kunstnere

Outi Pieski
Kåre Kivijärvi

Ferdigstilt dato

20.11.2015

Prosjektansvarlig

Trude Schjelderup Iversen

Kurator

Trude Schjelderup Iversen

Arkitektkontor

Stein Halvorsen AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk