Dette er oss

KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer. Samlingen av kunstverk er tilgjengelig for publikum på om lag tusen steder i Norge og internasjonalt.

Hva jobber vi med?

Produksjon av kunst

KORO produserer samtidskunst i offentlige rom og miljøer over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. Vi arbeider for at kunstnerne og kunsten spiller en sentral rolle i utformingen av de offentlige fellesrommene.

Les mer

Tilskuddsordninger

KORO gir støtte til styrking av kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. Lokalsamfunnsordninga (LOK) har søknadsfrist en gang i året. Du kan også søke KORO om støtte til kunnskapsutvikling og formidling.

Les mer

Ivaretagelse av kunst

Har du ett eller flere kunstverk fra KORO der du jobber? Spør oss gjerne om ting du lurer på når det gjelder håndtering og bevaring av kunst. Vi kan gi råd og veiledning.

Les mer

Kunnskapsutvikling og kurs

KORO skal være et ledende kunnskapsmiljø innenfor produksjon, formidling og forvaltning av kunst i offentlige rom. Vi jobber målrettet for å øke kunnskapen om fagfeltet gjennom en rekke tiltak.   

Les mer