Vidar Koksvik

Søk om kunst til arbeidsplassen

Statlige etater eller institusjoner som holder til i private leiebygg eller i eldre statsbygg, kan søke om kunst fra KORO gjennom LES-ordningen. Vi utlyser midler annethvert år, neste søknadsfrist er 1. mars 2021.

De aller fleste av våre kunstprosjekter blir gjennomført på oppdrag fra statlige oppdragsgivere og er knyttet til oppføringen av nye bygg. Men KORO har også øremerkede midler som skal brukes til å gjennomføre kunstprosjekter i eldre statsbygg og i bygg der staten er leietaker. I løpet av årene har vi gjennomført kunstprosjekter hos et bredt utvalg offentlige etater og institusjoner; i spennet mellom store, representative prestisjebygg og avanserte spesialbygg til nøkterne kontorlokaler. Hvert prosjekt tilpasses virksomheten og arkitekturen det skal inngå i, og vi gjennomfører alt fra bygningsintegrerte prosjekter til rene innkjøp av eksisterende kunst.

KOROs kunstprosjekter følges opp av interne, tverrfaglige prosjektteam. Den kunstfaglige ledelsen i våre kunstprosjekter utføres av kuratorer, i tett dialog med virksomheten.

Tidligere tildelingsrunder:

Ofte stilte spørsmål om LES:

Hello

Kontakt oss

Elisabeth Tetens Jahn kan svare på spørsmål knyttet til LES-ordningen.