Tildelingsrunde 7. 2011-2014 (LES)

Kunstkomité: Marianne Heier, Merete Røstad og Ole John Aandal samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6,3 mill kroner
Gjennomføringsperiode: 2011-2014
8 institusjoner tildelt kunst:
Nødmeldingssentralen, Drammen
Luftfartstilsynet, Bodø
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Jessheim
Miljøverndepartementet,Trondheim
Statens kartverk, Hønefoss
Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Oslo
Embetsboligen i Haag
Embetsboligen i Roma