Tildelingsrunde 9. 2015-2017 (LES)

Kunstkomité: Sverre Gullesen, Thomas Hestvold, Siv Hofsvang og Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Gjennomføringsperiode: 2015-2017
Budsjett: Administrasjon, kunstanskaffelse og formidling: 6 mill kroner
11 institusjoner har fått tildelt kunst:
Kriminalomsorgsdirektoratet, Lillestrøm
Politidirektoratet, Oslo
Norges musikkhøgskole, Oslo
Kunnskapsdepartementet, Oslo
Kunstakademiet, UiT Det kunstfaglige fakultet, Tromsø
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen
Utlendingsnemda (UNE), Oslo
Utlendingsdirektoratet region Midt Norge (UDI), Trondheim
Embetsboligen for FN-ambassadøren i New York
Riksrevisjonen, Oslo
Petroleumstilsynet, Stavanger