Tildelingsrunde 3 2002-2004 (LES)

Kunstkomité: Jeannette Christensen, Per Hess, Tina Jonsbu samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Gjennomføringsperiode: 2002-2004
12 institusjoner har fått tildelt kunst:
Indre Finnmark tingrett
Kystdirektoratet i Ålesund (senere flyttet til Havforskningsinstituttet)
Norges landbrukshøgskole, Parken
Sør-Trøndelag politidistrikt
Høgskolen i Oslo, avd. sykepleie
Høgskolen i Akershus
Kunsthøgskolen i Oslo
Moss tingrett
Moss politihis
Ambassaden i London
Nordre Sunnmøre likningskontor

KORO arbeider med å publisere alle prosjektene i samlingen. Inntil videre kan du lese om de andre kunstprosjektene i denne tildelingsrunden i publikasjonen «Dialog – kunst og sted gir mening» som ble utgitt for å formidle disse.