Tildelingsrunde 4. 2004-2006 (LES)

Kunstkomité: Jeannette Christensen, Per Hess, Anne Thomassen samt Elisabeth Tetens Jahn (prosjektleder KORO)
Gjennomføringsperiode: 2004-2006
12 institusjoner har fått tildelt kunst:
Troms fylkesskattekontor
Borgarting lagmannsrett
Norges idrettshøgskole
Politihuset i Harstad
Universitetet i Oslo, juridisk læringssenter
Nordre Vestfold tingrett
Silsand ungdomshjem
Politiets utlendingsenhet
Aust-Agder tinghus
Medietilsynet
Follo tingrett
Den norske ambassaden i Washington

KORO arbeider med å publisere alle prosjektene i samlingen. Inntil videre kan du lese om de andre kunstprosjektene i denne tildelingsrunden i publikasjonen «Andre kunstrom – Andre sammenhenger» som ble utgitt for å formidle disse.