Om oss

Om KORO

Side opprettelsen av Utsmykningsfondet i 1976, har vi hatt to tydelige formål, ett kulturpolitisk og ett kunstnerpolitisk: Arbeid for kunstnere og kunst til alle. 

Vårt oppdrag handler om å sikre tilgang til kunst av høy kvalitet der folk ferdes og oppholder seg, og å gi arbeid til kunstnere. Ansvaret gjelder i hele landet, og ivaretas gjennom at vi produserer, forvalter og formidler kunstprosjekter på en rekke ulike arenaer. På denne måten skaper kunsten nye offentlige rom, og nye rom hos publikum. 

KOROs kunstproduksjoner er fundamentert i utsmykkingstradisjonen, der kunstens primære oppgave var å forskjønne. I dag utfolder vår kunstproduksjon seg i hele spekteret av samtidens uttrykksformer, fra det monumentale og bestandige til det flyktige og performative. 

KORO har det overordnede ansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, en samling som omfatter mer enn 8000 verk på 1000 ulike steder i Norge og på utenriksstasjonene. Vi ønsker at kunsten skal være tilgjengelig – men også meningsfull – for så mange som mulig, og derfor er formidling også en svært viktig oppgave for oss.