Liv på Nes

Nesflaten er ei lita bygd i Suldal kommune i Rogaland, med rundt 240 innbyggere. Som en del av en satsning på å vitalisere bygda skal foreningen Liv på Nes i samarbeid med Suldal kommune gjennomføre et kunstprosjekt som blant annet består i en ombygging av sentrumsbygget.

Jeppe Hein, skisseprosjekt Liv på Nes, Illustrasjon Jeppe Hein.

Om prosjektet

ArtConnextion fra Lille i Frankrike har samarbeidet med foreningen om utvikling av et skisseprosjekt av den danske samtidskunstneren Jeppe Hein. ArtConnextion er en av samarbeidspartnerne til statlige Fondation de France og utvikler stedsspesifikke kunstprosjekter i samarbeid med lokale krefter rundt om i verden. Jeppe Heins prosjekt omfatter en ombygging av sentrumshuset som ligger ved fergekaia, og som rommer nærbutikk, og en fonteneskulptur.Sauda og Suldal kommune arbeider for å etablere en arkitektur-rundtur, der dette prosjektet vil inngå, sammen med Geir Grungs Hydro-anlegg i Nesflaten, og Peter Zumptors Allmannajuvet.

Detaljer

Kunstner

Jeppe Hein

Prosjekteier

Liv på Nes

Prosjektleder

Åshild Vetrhus

Program

Kunst til andre offentlige arenaer