NTNU Retorten

På Kalvskinnet i Trondheim er NTNUs Retorten under rehabilitering og KORO er i gang med å utvikle et kunstprosjekt til det historiske bygget.


Notice: Undefined variable: map in /sites/koro.dev04.dekodes.no/files/packages/themes/koro_teft/template-parts/project/modules/top-slider.php on line 1
Retorten. Fotograf: #kalvskinnet Instagram Photos & Videos
 

Om prosjektet

Retorten er et bygg fra 1899 på Kalvskinnet i Trondheim. Bygningens eksteriør er vernet og rehabiliteringsarbeidet utføres etter antikvariske prinsipper. Ved ferdigstillelse vil bygget huse deler av lærerutdanningen ved NTNU.

KORO er igang med å utvikle et mindre kunstprosjekt som vil inngå i de nye fasilitetene. Nærmere informasjon om valg av kunstner og verk vil publiseres ved ferdigstillelse av prosjektet våren 2020.

Detaljer

Adresse

Gunnerus gate 1

Planlagt ferdigdato

30.04.2020

Kurator

Janicke Heggem Rudi Iversen , KORO

Mottakerinstans

Marian Brandt , NTNU

Arkitekt

Anders Stenberg , Lusparken Arkitekter AS

Prosjektleder

Bjarni S. Einarsson , Statsbygg

Arkitektkontor

Lusparken Arkitekter AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg