NHH Norges Handelshøyskole i Bergen, servicebygget

Irske kniplinger, Ida Faldbakken Ekblad. Fotograf: Werner Zellien

Detaljer

Adresse

Helleveien 30, 5045 Bergen

Kunstner

Ida Faldbakken Ekblad

Ferdigstilt dato

20.12.2019

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Marie Buskov
Ole Martin Lund Bø
Susanne Østby Sæther

Arkitektkontor

Origo Arkitektgruppe AS

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg

Kunstverk