Tolldirektoratet

Tolldirektoratet, Oslo. Fotograf: Illustrasjon: Aberdeen St. Inv.
Tolldirektoratet, Oslo. Fotograf: Illustrasjon: Aberdeen St. Inv.

Detaljer

Adresse

Schweigaards gate 15, 0191 Oslo

Fylke

Oslo

Kunstner

Marius Engh

Planlagt ferdigdato

15.01.2020

Prosjektleder

Elisabeth Tetens Jahn

Fagkomite

Marie Buskov
Ole Martin Lund Bø
Susanne Østby Sæther

Arkitektkontor


Byggherre


¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til leiebygg og eldre statlige bygg