Søk støtte

KORO gir støtte til produksjon av kunst i ulike offentlige arenaer. Profesjonelle kunstnere, kuratorer, sivilsamfunnsaktører og aktører fra lokale og regionale myndigheter kan søke. Nye midler utlyses en gang i året, vanligvis i begynnelsen av februar. I tillegg støtter KORO ulike tiltak som øker kunnskapen og kompetansen om kunst i offentlige rom. Søknader vurderes fortløpende, og det er ingen søknadsfrist. 

Søk prosjektstøtte!

Lokalsamfunnsordningen har frist en gang i året, normalt 1. februar

Les mer

Søk støtte til formidling og kompetanseutvikling

Les mer